JIRUŠEK, Martin, Tomáš VLČEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Roger W. ROBINSON, Anna LESHCHENKO, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ and Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 695 pp. ISBN 978-80-210-8048-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8048-2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises
Name (in English) Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises
Authors JIRUŠEK, Martin, Tomáš VLČEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Roger W. ROBINSON, Anna LESHCHENKO, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ and Veronika ZAPLETALOVÁ.
Edition Brno, 695 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8048-5
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8048-2015
Keywords (in Czech) Energetika; Střední a východní Evropa; CEE; Rosatom; Gazprom; Zemní plyn; Jaderná energetika
Keywords in English Energy; Central and Eastern Europe; CEE; Rosatom; Gazprom; Natural Gas; Nuclear Energy
Tags Munipress
Bibliography 979 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 6/1/2016 11:58.
Abstract
The book analyses activities of Russian state-owned energy companies in the region of the Central and Eastern Europe and offers a complex analysis of their behavioural patterns with regard to the operational environment. The main incentives for making this study were traditionally strong ties between the Russian Federation and the region as well as currently worsening relations between Russia and the West, especially with regard to the crisis in Ukraine. The study focuses on the sectors of nuclear energy and natural gas where Russian influence is perceived as especially sensitive. The aim of the study was to find out whether Russian state-owned enterprises in the aforementioned sectors can be perceived as foreign policy tools. The study is a result of an extensive research project conducted by a research team consisting of analysts from the Faculty of Social Studies, Masaryk University and the Prague-based think-tank Prague security Studies Institute. For the purpose of the study, the research team developed behavioural models upon which behavioural patterns of the Russian companies Gazprom and Rosatom were assessed. The study is focused on 12 countries and includes also an extensive field research and use of analytical software. For complex understanding of the strategy of both aforementioned companies, chapters aimed on their position in Asia as well as the chapter concerned with the energy policy of the European Union are included. Given the complexity of the presented study, the findings can be used by both broader public and experts, as well as practitioners and decision makers in state administration and private sector.
Abstract (in Czech)
Kniha analyzuje aktivity ruských státem vlastněných energetických společností v regionu střední a východní Evropy a poskytuje komplexní analýzu chování těchto aktérů vzhledem k prostředí, ve kterém působí. Motivací k sepsání této studie byly nejen ruské aktivity v regionu, které jsou často sledovány se zvýšenou pozorností vzhledem k historickým vazbám oblasti na Rusko, ale také v současnosti zhoršené vztahy mezi Ruskem a Západem, zejména v souvislosti s krizí na Ukrajině. Studie se zaměřuje na sektory jaderné energetiky a zemního plynu, v nichž bývají vazby na Ruskou federaci vnímány obzvláště citlivě. Jejím cílem je zodpovědět otázku, nakolik mohou být ruské státní společnosti v těchto sektorech považovány za nástroj zahraniční politiky Ruské federace. Studie je výsledkem dvouletého rozsáhlého výzkumu týmu výzkumníků z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a pražského think-tanku Prague Security Studies Institute.
PrintDisplayed: 28/10/2021 09:01