ROLEČEK, Jan, Michal HÁJEK, Petr KARLÍK a Jan NOVÁK. Reliktní vegetace na mezických stanovištích. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2015, roč. 50, č. 2, s. 201-245. ISSN 1212-3323.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reliktní vegetace na mezických stanovištích
Název česky Reliktní vegetace na mezických stanovištích
Název anglicky Relict vegetation on mesic sites
Autoři ROLEČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Michal HÁJEK (203 Česká republika, domácí), Petr KARLÍK (203 Česká republika) a Jan NOVÁK (203 Česká republika).
Vydání Zprávy České botanické společnosti, Praha, 2015, 1212-3323.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00081428
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky lesní louky;glaciál;trávníky;hospodaření;doubravy;druhové složení;historie vegetace
Klíčová slova anglicky forest meadows;Glacial;grasslands;hemiboreal forests;Holocene;management;meadow steppe;oak forests;species composition;vegetation history
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., učo 16868. Změněno: 16. 2. 2018 15:02.
Anotace
Studie je zaměřena na reliktní vegetaci na mezických stanovištích v nižších polohách České republiky. Byť mezická stanoviště nižších a středních poloh byla v minulosti převážně intenzivně obhospodařována, podle našeho názoru se zde na některých lokalitách zachovala archaická lesní i nelesní společenstva. Domníváme se, že většina reliktních vegetačních typů mezických stanovišť je odvozena od společenstev, jež byla rozšířena před středním holocénem. V dnešní době jde především o extenzivně obhospodařované druhově bohaté mezické, mírně suché nebo střídavě vlhké trávníky na bazických až mírně kyselých půdách (Cirsio-Brachypodion, Molinion a mezotrofní varianty svazu Arrhenatherion) a světlé mezofilní a subxerofilní doubravy na bazických až mírně kyselých půdách. Uvádíme také podrobnou charakteristiku několika českých vegetačních typů, jež považujeme za reliktní.
Anotace anglicky
In this study we focus on relict vegetation on mesic sites at lower altitudes of the Czech Republic. Although mesic lowland and upland sites were predominantly intensively managed in the past, we suggest that in some places ancient vegetation types were preserved both in forest and non-forest habitats. We assume that most relict vegetation types of mesic sites are derived from communities which used to be widespread before the mid-Holocene. These communities mostly include extensively managed species-rich mesic, dry-mesic and wet-mesic grasslands on base-rich to moderately rich but nutrient-poor to moderately rich soils (Cirsio-Brachypodion, Molinion and mesotrophic variants of Arrhenatherion) and open-canopy mesic to dry-mesic oak forests on base-rich to moderately rich soils. We also provide detailed characteristics of several vegetation types occurring in the Czech Republic which we consider as vegetation relicts.
Návaznosti
GAP504/11/0454, projekt VaVNázev: Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře
Investor: Grantová agentura ČR, Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře
MUNI/M/1790/2014, interní kód MUNázev: Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (Akronym: CLOVEG)
Investor: Masarykova univerzita, Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 04:29