ŠEINER, Jan and Dagmar VACHŮTOVÁ. AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů (AEB_140 Using digital photography for documentation of archaeological artefacts). In e-learningová podpora kurzu. : Masarykova univerzita, 2013. 130 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů
Name (in English) AEB_140 Using digital photography for documentation of archaeological artefacts
Authors ŠEINER, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dagmar VACHŮTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition e-learningová podpora kurzu, 130 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW e-learningový portál FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00085646
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) fotografie; digitální fotografie; archeologie; dokumentace; archeologické artefakty; digitalizace; digitální dokumentace; fotografická dokumentace
Keywords in English photography; digital photography; archaeology; documentation; archaeological artefacts; digitalization; digital documentation; photographical documentation
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 1/4/2016 17:18.
Abstract
E-learningový kurz pro podporu výuky kurzu AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů. Jeho náplní je především poskytnutí studentům studijní materiály a odkazy na externí volně dostupné příručky a manuály zaměřené na výuku používání fotografické techniky, zejména pak k dokumentaci artefaktů a potažmo i situací v archeologickém kontextu.
Abstract (in English)
E-learning course supporting the teaching of the course AEB_140 Using digital photography for documentation of archaeological artefacts. It's main aim is to provide the students with study materials and links to available external texts and manuals aimed at teaching photographical techniques, especially their use for documentation of artefacts and possibly also situations in archaeological context.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0230, internal MU codeName: Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 28/3/2020 19:49