SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 113 pp. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue
Authors SEDLÁČEK, Marek.
Edition 1. vyd. Brno, 113 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8108-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015
Keywords (in Czech) výzkum; hudební preference; artificiální hudba; hudební styl; hudební výchova; hudba 20. století
Keywords in English research; music preference; art music; music style; music education; music of 20th century
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., učo 1280. Changed: 1. 3. 2016 09:28.
Abstract
The proceedings contain full-text papers presented at the conference on music education entitled "Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue" organized by the Department of Music, the Faculty of Education, Masaryk University in Brno (CZ) on the 2nd of December 2015. The papers are focused on the problems of music preferences of young people as a important starting point for the current and future school music education. The authors theoretically reflect on the partial results of the extensive nationwide an worldwide empirical researches conducted by a team of academic staff and doctoral students of the above mentioned Department of Music in 2012–2015, especially research “Music Attitudes of University Students to the Contemporary Art Music” (MUNI/A/1309/2014).
Abstract (in Czech)
Předkládaný sborník v anglickém jazyce obsahuje texty prezentované na hudebně výchovné konferenci s názvem „Hudební preference mládeže jako problém současné hudební výchovy“, kterou pořádala Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 2. 12. 2015. Studie jsou monotematicky zaměřeny na problematiku hudebních preferencí mladých lidí jako významné východisko pro současnou a především budoucí hudební výchovu. Autoři teoreticky reflektují dílčí výsledky extenzivních celonárodních a mezinárodních empirických výzkumů organizovaných výzkumným týmem z řad akademických pracovníků a doktorandů výše uvedeného pracoviště v letech 2012-2015, zvláště výzkumu Postoje vysokoškolských studentů ČR k soudobé artificiální hudbě (MUNI/A/1309/2014).
PrintDisplayed: 7. 12. 2021 10:13