CS

Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ...

GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy (Multimedia Technologies and their Use in Children with Special Education Needs in Inclusive School Settings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 282 pp. ISBN 978-80-210-8109-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
Name (in English) Multimedia Technologies and their Use in Children with Special Education Needs in Inclusive School Settings
Authors GAJZLEROVÁ, Lenka.
Edition 1. vyd. Brno, 282 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8109-3
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015
Keywords (in Czech) Inkluzivní vzdělávání a vyučování; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; specifické poruchy učení; mediální kompetence; informační a komunikační technologie; multimediální technologie; digitální technologie; počítač; interaktivní tabule; tablet; iPad; interaktivní software
Keywords in English inclusive education; pupil with special educational needs; specific learning difficulties; media competences; information and communication technologies; multimedia and digital technology; computer; interactive board; iPad; tablets; interactive software
Tags Munipress
Bibliography 231 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 22/1/2016 09:50.
Abstract
Monografie je zaměřena na problematiku multimediálních technologií ve speciální pedagogice. Monografie obsahuje dvě výzkumná šetření. První kvantitativní výzkum je zaměřen na využití digitálních technologií (PC) se stanoveným hlavním cílem analyzovat využití digitálních technologií (včetně informačních a komunikačních technologií) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Druhý kvalitativní výzkum je zaměřen na oblast ICT, konkrétně na využití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem druhého výzkumu je analýza a zhodnocení využití tabletů ve výuce a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí z pohledu pedagogických pracovníků. Teoretické části monografie jsou zaměřeny na oblast inkluzivního vzdělávání, multimediální a digitální technologie a jejich využití ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstract (in English)
The monograph is focuses on the use of multimedia technologies in special education. Its research includes two researches. The quantitative research offers analyse of the use of digital technologies (PC), including information and communication technologies, for pupils with special educational needs (SEN) at mainstream primary schools. The following qualitative research focuses on ICT, namely the use of tablets in education of pupils with SEN in mainstream education from teachers‘ perspective. The theoretical part of the monograph are focused on inclusive education, multimedia and digital technologies and their place in education of pupils with SEN.
PrintDisplayed: 20/4/2019 17:01

Other applications