STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA and Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016. ISSN 2336-520X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním
Authors STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA and Vojtěch MORNSTEIN.
Edition 2016.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISSN 2336-520X
Changed by Changed by: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., učo 60122. Changed: 25/1/2016 13:54.
Links
MUNI/A/0894/2015, internal MU codeName: Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
MUNI/A/0940/2013, internal MU codeName: Využití termografických metod u diagnostiky syndromu diabetické nohy a hodnocení revaskularizace dolní končetiny za pomocí termografických měření a stanovení transkutánní tenze kyslíku
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/4/2021 19:53