CS

Učitel v teorii a praxi

ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC and Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi (Teacher in theory and practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 163 pp. ISBN 978-80-210-8087-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učitel v teorii a praxi
Name (in English) Teacher in theory and practice
Authors ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC and Blanka PRAVDOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 163 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8087-4
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015
Keywords (in Czech) učitel; praxe; výuka;
Keywords in English teacher; practice; teaching
Tags Munipress
Bibliography 246 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 5/4/2016 09:05.
Abstract
Publikace se zaměřuje na vybrané teoretické a praktické aspekty profesního růstu učitelů. Profesní růst je nahlížen z hlediska znalostní a osobnostní báze studentů učitelství. Zaměřuje se nejenom na měřitelné komponenty učitelových kompetencí, ale také na skryté proměnné, jako metakognice, tacitní znalosti a studentovo pojetí výuky.
Abstract (in English)
The publication focuses on selected theoretical and practical aspects of professional development of teachers. Professional development is viewed in terms of the knowledge and personality base of student teachers. It focuses not only on measurable components of teacher competence, but also the hidden variables, such as metacognition, tacit knowledge and student's approach to teaching.
PrintDisplayed: 23/4/2019 20:21

Other applications