MIKULOVÁ, Jana. Haberi + passive perfect participle. Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016, roč. 92, č. 1, s. 152-174. ISSN 0017-1298.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Haberi + passive perfect participle
Název česky Haberi + participium perfekta pasiva
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016, 0017-1298.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089747
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000374356000015
Klíčová slova česky pozdní latina; habere; haberi; participium perfekta pasiva; gramatikalizace
Klíčová slova anglicky Late Latin; habere; haberi; passive perfect participle; grammaticalization
Štítky grammaticalization, habere, Late Latin, past participle
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 16. 2. 2018 16:59.
Anotace
This paper examines sequences of passive forms of the verb habere with the passive perfect participle in Late Latin texts from the 6th to 8th centuries. The passive verb haberi + participle can have various meanings ranging from resultativity and a focus on previous action, to a meaning equivalent to esse. Its use is marked by variability and ambiguity. Factors that could influence the interpretation of individual instances are also examined. Context seems to be of great importance. It is suggested that the use of haberi may have been influenced also by the spread of habere and the development of its meaning, the development of the impersonal habet and grammaticalization of habere + passive perfect participle that was under way at that time.
Anotace česky
Článek se zabývá kombinacemi slovesa habere v pasivu s participiem perfekta pasiva v pozdně latinských textech z 6. až 8. století. Pasivní sloveso haberi s participiem může mít různé významy od vyjádření rezultativity a důrazu na předchozí děj až po haberi s významem ekvivalentním slovesu esse. Pro používání slovesa haberi je typická variabilita a nejednoznačnost. Zároveň jsou zkoumány faktory, které mohou ovlivnit interpretaci jednotlivých případů. Zdá se, že velmi významnou roli hraje kontext a že používání slovesa haberi mohlo být ovlivněno také šířením aktivního slovesa habere, vývoj jeho významu, vývoj neosobního habet a probíhající gramatikalizace konstrukce habere s participia perfekta pasiva.
Návaznosti
ROZV/24/FF/UKS3/2014, interní kód MUNázev: Stimulace VaV výkonu Filozofické fakulty - Mikulová
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 14:26