DÁVID, Radovan. Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních) (Proceedings in Cases of Parenthood, Proceedings in Cases of Minor Child Adoption (commentary to art. 415 to 444 of act on special court proceedings)). In Alena Macková, Ladislav Muzikář. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016. p. 726-752. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních)
Name in Czech Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních)
Name (in English) Proceedings in Cases of Parenthood, Proceedings in Cases of Minor Child Adoption (commentary to art. 415 to 444 of act on special court proceedings)
Authors DÁVID, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. p. 726-752, 27 pp. Komentátor, 2016.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00089901
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-122-9
Keywords (in Czech) Nesporné řízení; rodičovství; osvojení; nezletilé dítě.
Keywords in English Non-contentious cases; parenthood; adoption; minor child.
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560. Changed: 12/5/2016 18:39.
Abstract
Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních upravujících řízení ve věcech určování a popírání rodičovství a ve věcech osvojení nezletilého dítěte.
Abstract (in English)
A commentary with judicial practices to art. 415 to 444 of act on special court proceedings regulating proceedings in cases of parenthood and minor child adoption.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
David_kapitola.pdf   File version Georgala, P. 22/3/2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1344921/David_kapitola.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1344921/David_kapitola.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1344921/David_kapitola.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1344921/David_kapitola.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 22/3/2017 12:14, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560
Attributes
 

David_kapitola.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1344921/David_kapitola.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1344921/David_kapitola.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,1 MB
Hash md5
080e6df8fdedd0ea0f50f67a2093df83
Uploaded/Created
Wed 22/3/2017 12:14

David_kapitola.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1344921/David_kapitola.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1344921/David_kapitola.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
52,2 KB
Hash md5
472e99131c5531801c510b69d04a57a4
Uploaded/Created
Wed 22/3/2017 12:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28/1/2023 02:07