ČECH, Petr and Petr ŠUK. Právo obchodních společností : v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2016. 373 stran. ISBN 9788072731770.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo obchodních společností : v praxi a pro praxi (nejen soudní)
Authors ČECH, Petr and Petr ŠUK.
Edition Vydání I. Praha, 373 stran, 2016.
Publisher Ivana Hexnerová - Bova Polygon
Other information
ISBN 9788072731770
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 06:07.
PrintDisplayed: 21/9/2021 18:20