ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK and Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže (Pedagogy and New Challenges in ICT Research : On the Role of Digital Technologies in Everyday Life and Youth Learning). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 21, No 1, p. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže
Name (in English) Pedagogy and New Challenges in ICT Research : On the Role of Digital Technologies in Everyday Life and Youth Learning
Authors ARNSETH, Hans Christian (578 Norway), Ola ERSTAD (578 Norway), Libor JUHAŇÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00090127
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-5
Keywords (in Czech) mládež; formální a informální učení; digitální technologie; gramotnost; výzkum
Keywords in English youth; formal and informal learning; digital technology; literacy; research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Libor Juhaňák, učo 217393. Changed: 15/4/2019 14:32.
Abstract
Stať diskuzního charakteru se zabývá problematikou učení mládeže v různých kontextech a prostředích v éře digitálních technologií. Mládež se s digitálními technologiemi běžně setkává jak ve škole, tak zejména mimo školu, tradičně se však pedagogický výzkum věnuje především školnímu využití ICT. Je tedy velkou výzvou pro pedagogiku tyto oblasti propojit s cílem poznat komplexněji život a učení současné mládeže. V úvodní části se zaměřujeme na současný stav pedagogického výzkumu, ukazujeme také, že ICT nelze považovat pouze za moderní didaktickou pomůcku. V dalších částech diskutujeme možná teoretická východiska tématu. Následně se zabýváme metodologickými otázkami empirického výzkumu, přičemž prezentujeme také příklady realizovaných výzkumů, které jdou za rámec tradičních výzkumů formálního učení s ICT. V závěru se pak zamýšlíme nad teoretickými, metodologickými i aplikačními otázkami, jež souvisejí s takto komplexně pojatým pedagogickým výzkumem mládeže. Jedním z cílů této stati je motivovat k diskuzi o pedagogické teorii a výzkumu učení dnešní mládeže s ICT a podnítit tak teoretickou i výzkumnou činnost v této oblasti.
Abstract (in English)
This paper deals with some issues that young people face in various contexts while learning in the digital age. Even though young people more commonly encounter digital technologies outside school than inside it, pedagogical research has focused mostly on school use of ICT. Hence a challenge arises to connect these two areas for a more complex understanding of the life and learning of young people. The introductory part of the paper examines the current state of research in ICT and shows that ICT should not be considered a modern didactic tool only. Subsequent parts discuss possible theoretical solutions of this matter and address some methodological questions of empirical research while also commenting on examples of research that go beyond the traditional way of researching ICT. In its conclusion, the paper explores questions related to theory, methodology and application of the complex research of youth and ICT described above. One of the aims of this paper is to create a discussion on pedagogical theory and research of youth learning aided by ICT and thus to motivate further theoretical and research activity in this area.
Links
MUNI/A/1219/2014, internal MU codeName: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1/4/2020 03:51