NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha: Ikaros. ISSN 1212-5075. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe
Authors NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK.
Edition Praha, 2016.
Publisher Ikaros
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISSN 1212-5075
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 20/7/2016 14:00.
PrintDisplayed: 18/4/2024 09:10