SVĚRÁK, Tomáš, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, M. BENDOVA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jan NEDVĚD a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 210-215. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016210.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population
Název česky Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pacientek s diagnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací
Autoři SVĚRÁK, Tomáš (203 Česká republika, domácí), Kateřina SKŘIVANOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Ľubomíra ANDERKOVÁ (703 Slovensko, domácí), M. BENDOVA (203 Česká republika), Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Nela ELFMARKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Hana PETERKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Klára BENEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jan NEDVĚD (203 Česká republika, domácí) a Markéta PROTIVÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Ambit Media, 2016, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00088041
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko2016210
Klíčová slova česky karcinom prsu; psychologický stres; screening
Klíčová slova anglicky breast cancer; psychological stress; screening
Štítky EL OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 14. 10. 2016 11:50.
Anotace
Background: Survival rate of breast cancer patients has improved signifi cantly in recent years. Cancer dia gnosis represents a great psychological distress for patients which may not stem solely from the disease itself. Patients may experience higher distress even several years after treatment. Patients and Methods: The study was carried out at the Department of Obstetrics and Gynecology and Department of Internal Medicine, Haematology and Oncology, Faculty Hospital Brno. Results of 85 patients at 4.5 years after dia gnosis of breast cancer compared to 72 healthy controls are presented in this paper. The data were collected in the form of semi-structured interviews, from the patients’ medical records and by Symp tom Check List-90. Results: The over all rate of psychological distress (GSI) 4.5 years after breast cancer dia gnosis does not diff er significantly (p = 0.703) from the healthy population. Also, we did not fi nd any statistically significant relationship between the observed factors and the level of psychological distress in breast cancer patients. Conclusion: Screening investigation showed no diff erence in the psychological distress in breast cancer patients 4.5 years following diagnosis, compared with the healthy population.
Anotace česky
Východiska: Míra přežití karcinomu prsu je v porovnání s minulostí poměrně vysoká. Diagnóza karcinomu s sebou nese poměrně velkou stresovou zátěž nejen v onemocnění samotném. Pacientkám může způsobovat psychický distres i několik let po léčbě. Soubor pacientů a metody: Studie proběhla na Gynekologicko-porodnické klinice a Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno. Zde uvádíme výsledky od 85 pacientek v průměrné době 4,5 let od diagnózy karcinomu prsu v porovnání se 72 zdravými kontrolami. Data byla sejmuta pomocí polo-strukturovaného rozhovoru s pacientkami, dále z jejich lékařské dokumentace a pomocí inventáře na měření distresu -SCL 90. Výsledky: Celková míra psychického distresu (vyjádřená indexem GSI) se po 4,5 letech od diagnózy karcinomu prsu statisticky významně nelišila (p = 0,703) od zdravé populace. Zároveň jsme neobjevili žádný statisticky významný vztah mezi pozorovanými faktory a výší psychologického distresu. Závěr: Screeningové šetření neprokázalo rozdíl v míře prožívaného psychologického distresu u pacientek s karcinomem prsu po 4,5 letech od stanovení diagnózy ve srovnání se zdravou populací.
Návaznosti
GAP407/12/0607, projekt VaVNázev: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2020 08:42