POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka) (Terminologia graeco-latina medica for bachelor's degree study programmes at Faculty of Medicine, Masaryk University (Grammar Book)). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 pp. ISBN 978-80-210-8286-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka)
Name in Czech Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka)
Name (in English) Terminologia graeco-latina medica for bachelor's degree study programmes at Faculty of Medicine, Masaryk University (Grammar Book)
Authors POŘÍZKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jozefa ARTIMOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Libor ŠVANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva DÁVIDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 56 pp. 2016.
Publisher MUNI Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Optimed Repo
RIV identification code RIV/00216224:14640/16:00090569
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-8286-1
Keywords (in Czech) Latinská lékařská terminologie; Anatomické názvosloví; Klinická terminologie
Keywords in English Latin medical terminology; Anatomical nomenclature; Clinical terminology
Tags medical terminology, textbooks
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 7/4/2017 15:15.
Abstract
Gramatická příručka je určena studentům prvního semestru vybraných bakalářských oborů LF MU a tvoří integrální součást specializovaných cvičebnic řecko-latinské lékařské terminologie, které na ni odkazují. Výklad je doplněn mimo jiné přehlednými tabulkami koncovek a soupisem často užívaných recepturních zkratek.
Abstract (in English)
The Grammar Book was written for the first-year students of selected bachelor’s programmes of Faculty of Medicine, Masaryk University. It is a reference book for specialized exercise books for learning the Greek-Latin medical terminology The explanation of grammar rules is followed also by declension tables and a list of abbreviations frequently used in prescriptions.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
MU_TGL_Gramatika.pdf Licence Creative Commons  File version Švanda, L. 15/8/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 15/8/2016 12:48, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Bc. Eva Dávidová, učo 104783
  • a concrete person Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D., učo 10808
  • a concrete person Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D., učo 119268
  • a concrete person Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Attributes
 

MU_TGL_Gramatika.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
627,7 KB
Hash md5
7e189b5eee1939f7bab1c217619e0178
Uploaded/Created
Mon 15/8/2016 12:48

MU_TGL_Gramatika.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1351709/MU_TGL_Gramatika.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
72,3 KB
Hash md5
4f753214b32d54450d9ef56c2ed728ac
Uploaded/Created
Mon 15/8/2016 12:49
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21/6/2021 13:25