CS

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví

KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA and Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví (Folk Traditions as Part of the Cultural Heritage). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lidové tradice jako součást kulturního dědictví
Name (in English) Folk Traditions as Part of the Cultural Heritage
Authors KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA and Martina PAVLICOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 311 pp. Etnologické studie 19, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8081-2
Keywords (in Czech) Lidové tradice; kroj; lidový dům; folklor; folklorismus
Keywords in English Folk traditions; folk costume; folk house; folklore; folklorism
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Eva Jourová, učo 112294. Changed: 21/2/2018 09:24.
Abstract
Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus, dále rozvíjeného a zapojovaného do společenského a kulturního života. Ve 20. století se v důsledku politického vývoje v Československu přístup k lidové kultuře měnil a česká společnosti k němu zaujímala různé, často ambivalentní postoje. Publikace provádí analýzu různých forem využívání (a zneužívání) lidové kultury od doby konce 19. století po současnost, a to ve sféře folklorní (scénický folklorismus), v oblasti lidové umělecké výroby (svéráz, ULUV) a v souvislosti se stavebními projevy zahrnujícími zejména lidovou architekturu a její ochranu a revitalizaci.
Abstract (in English)
Aspects of traditional folk culture become an integral part of cultural heritage in the Central European countries. On the Czecho-Slavonic Ethnographic Exhibition (1895) were laid foundations of phenomenon that came to be known as folklorism, which was further developed and participated in social and cultural life. In the 20th century, because of the political development consequences in Czechoslovakia, the approach to folk culture was changed. Czech society takes various, often ambivalent stance on it. The objective of this publication is to provide analysis of the different forms of use (and misuse) of folk culture, since the late 19th century to the present day. The analysis concerns the sphere of folklorism, folk art production and building manifestations, which includes especially folk architecture and its protection and revitalization.
Links
MUNI/A/1282/2014, internal MU codeName: Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. K 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské (Acronym: LTjSKD)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 22/4/2019 16:23

Other applications