SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ and Zuzana KŘÍŽOVÁ. Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 179 stran. ISBN 9788073806095.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia
Authors SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ and Zuzana KŘÍŽOVÁ.
Edition 3. upravené vydání. Plzeň, 179 stran, 2016.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073806095
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:14.
PrintDisplayed: 1/10/2020 07:25