NĚMEC, Jiří. Výchova a vzdělávání v nacionálně socialistickém Německu a její aplikace v okupovaných zemích se zaměřením na Protektorát Čechy a Morava (Upbringing and education in the Nazi Germany and their aplication in the occupied countries, particulary in Protectorate Bohemia and Moravia). In Letní škola Ústavu historických věd Slezské univerzity "Školství, výchova a vzdělávání v 19. a 20. století (ve středoevropské perspektivě). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výchova a vzdělávání v nacionálně socialistickém Německu a její aplikace v okupovaných zemích se zaměřením na Protektorát Čechy a Morava
Name (in English) Upbringing and education in the Nazi Germany and their aplication in the occupied countries, particulary in Protectorate Bohemia and Moravia
Authors NĚMEC, Jiří.
Edition Letní škola Ústavu historických věd Slezské univerzity "Školství, výchova a vzdělávání v 19. a 20. století (ve středoevropské perspektivě), 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Program letní školy.
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) výchova;školství;mládežnické organizace;Protektorát Čechy a Morava;nacistické Německo
Keywords in English education;school system;youth organisations;Protectorace Bohemia and Moravia;Nazi Germany
Changed by Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 26/4/2019 12:29.
Abstract
Přednáška byla o vztahu mezi ideologií, výchovou a vzděláváním v nacistickém Německu a vlivu na proměnu vzdělávacího systému v evropských okupovaných zemích v letech 1939-1945.
Abstract (in English)
The lecture deals with relationship between ideology, upbringing and education in Nazi Germany and its influence on changes in education system in occupied countries in Europa between 1939-1945.
PrintDisplayed: 26/5/2022 17:51