VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ a Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-210-8368-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Encyklopedie psychologie práce II.
Název česky Encyklopedie psychologie práce II.
Název anglicky Encyclopedia of work psychology II.
Autoři VACULÍK, Martin (203 Česká republika, domácí), Jakub PROCHÁZKA (203 Česká republika, garant, domácí), Marcela LEUGNEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marie SOUČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 146 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plná verze knihy v online čítárně
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00091874
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-8368-4
Klíčová slova česky Psychologie práce; Psychologie práce a organizace; Výběr a hodnocení pracovníků; Hodnocení pracovní výkonnosti; Pracovní motivace; Rozvoj pracovníků; Týmy a týmová práce; Pracovní postoje; Řízení kariéry; Leadership; Pracovní stres a jeho zvládání; Organizační kultura
Klíčová slova anglicky Work Psychology; Organizational Psychology; Industrial Psychology; Personnel Selection and Assessment; Work Performance Assessment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533. Změněno: 13. 9. 2020 14:47.
Anotace
Druhý díl Encyklopedie psychologie práce obsahuje 87 hesel rozdělených do témat výběr pracovníků, hodnocení pracovní výkonnosti, pracovní motivace, rozvoj pracovníků, týmy a týmová práce, pracovní postoje, řízení kariéry, leadership, pracovní stres a jeho zvládání, organizační kultura a psychologie práce obecně. Hesla se opírají o klasické i nejnovější výzkumné studie a monografie a nabízejí nejen stručnou definici teorií, psychologických konstruktů, modelů a metod, ale věnují se také jejich kritice a souvislostem. Encyklopedie je určena psychologům v organizacích, personalistům, odborným konzultantům a manažerům, kteří se zabývají lidským chováním na pracovištích, bez ohledu na to, v jaké organizaci působí. Užitečná ovšem může být také studentům psychologie, personální práce či managementu nebo výzkumníkům působícím v těchto či příbuzných oborech. Čtenářům může sloužit pro rozšíření obzorů, jako stručný přehled aktuálního poznání v odvětví psychologie práce nebo pro oživení či utřídění znalostí v oblastech, na které se přímo nezaměřují, ale které s jejich prací či studiem souvisejí. Hesla v druhém díle encyklopedie odkazují i na hesla z prvního dílu, oba dva díly se vzájemně doplňují.
Anotace anglicky
The second volume of Encyclopedia of Work Psychology consists of 87 entries that cover personnel selection and assessment, work performance assessment, work motivation, employee training and development, teams and teamwork, job attitudes, career management, leadership, work-related stress and stress management, organizational culture and work psychology in general. The entries are based on both classical and recent research articles and monographs. Each entry offers not only short definitions of related theories, psychological constructs, models and methods, but also their critique and broader context. The encyclopedia is aimed at work psychologists, human resource professionals, consultants and managers interested in human behavior at workplace. It can also be helpful to students of psychology and human resources or to researchers in these or related fields. The reader can use the encyclopedia to broaden their horizons, to review the recent knowledge and trends in work psychology, or to get a succinct understanding in areas that are, albeit maybe not directly, tied to their profession or field of study. The entries in the second volume of the encyclopedia refer also to the entries from the first volumes, the two volumes are complementary.
Návaznosti
MUNI/A/1077/2015, interní kód MUNázev: Transformační vedení, pracovní spokojenost a pracovní výkon (Akronym: Pracovní postoje, leadership a pracovní výkon)
Investor: Masarykova univerzita, Transformační vedení, pracovní spokojenost a pracovní výkon, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 17:10