PŠEJA, Pavel, Petr SUCHÝ, Oldřich KRPEC and Zdeněk KŘÍŽ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích (Power and Interests in the International System. Processes, Actors, and Issues in the International Relations). Brno: CDK, 2015. 368 pp. ISBN 978-80-7325-409-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích
Name in Czech Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích
Name (in English) Power and Interests in the International System. Processes, Actors, and Issues in the International Relations
Authors PŠEJA, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr SUCHÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Oldřich KRPEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk KŘÍŽ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 368 pp. 2015.
Publisher CDK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00092769
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-409-4
Keywords (in Czech) mezinárodní systém; mezinárodní vztahy; aktéři; stát; moc; konflikt; mezinárodní politická ekonomie; teorie mezinárodních vztahů
Keywords in English International System; International Relations; Actors; State; Power; Conflict; International Political Economy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D., učo 2770. Changed: 10/1/2017 14:59.
Abstract
Kniha autorů z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je v českém prostředí unikátní publikací, která vůbec poprvé nabízí souborný vhled do hlavních oblastí oboru Mezinárodní vztahy. V devíti kapitolách čtenářům předkládá komplexní rozbor hlavních konceptů, aktérů a témat, jež jsou určující pro reálné dění ve světě i pro odborné studium současného mezinárodního systému. Autoři se zejména snažili podchytit mocenskou podstatu mezinárodních vztahů a na analýze jejich klíčových aspektů ukázat, jak fungují politické a ekonomické procesy v mezinárodním prostředí. Kniha má ambice být zásadní pomůckou jak pro všechny odborníky i studenty, kteří se mezinárodními vztahy zabývají, tak i pro širší veřejnost se zájmem o mezinárodní dění.
Abstract (in English)
The book, written by a group of authors affiliated to the Dept. of IR and European Studies of Masaryk University in Brno, is the very first publication of the Czech origin that presents an extensive and comprehensive explanation of underlying principles of IR as a discipline. Its nine chapters summarize the most important concepts and issues which are fundamental for the operation of the international system and its scientific exploration, and present their analysis. The authors aim to capture the power base of international system, and elaborate the political and economic processes shaping the international environment. The book aspires to be an indispensable tool for all those who want to thoroughly understand the substance and operation of the international system.
PrintDisplayed: 20/1/2021 07:35