ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae, Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2016.09.01.91-109.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective)
Název česky Učitel expert: objektivní determinanty rozvoje a udržování expertnosti učitelů (cizích jazyků)
Autoři ULIČNÁ, Klára (203 Česká republika), Michaela PÍŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání XLinguae, Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, 1337-8384.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00092829
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.91-109
Klíčová slova česky Biografický rozhovor; Učitel cizího jazyka; Objektivní determinanty; Profesní rozvoj; Učitelská expertnost
Klíčová slova anglicky Biographic interview; Foreign language teacher; Objective determinants; Professional development; Teacher expertise
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 22. 2. 2018 08:19.
Anotace
The study focuses on foreign language teachers’ immediate and broader environment and its influence on their professional development towards expertise from their own perspectives. The study was conducted within a research project dealing with the nature of expertise of foreign language teachers. Its last, third, phase, which we are to present in this study was diachronically oriented and aimed to explore the determinants of the development of foreign language teachers’ expertise. The data were collected in biographic interviews with 8 teachers at Czech lower secondary schools. Content analyses of verbal protocols based on theory-driven system of categories was used bringing some interesting results.
Anotace česky
Studie je zaměřena na bezprostřední a širší prostředí učitelů cizích jazyků a jeho vliv na jejich profesní rozvoj a utváření expertnosti, a to z jejich pohledu. Studie byla provedena v rámci širšího výzkumného projektu zacíleného na povahu expertnosti učitelů cizích jazyků. Jeho třetí část byla orientována diachronně a kladla si za cíl prozkoumat determinanty rozvoje učitelské expertnosti. Data z biografických rozhovorů s osmi učiteli českých základních škol byla podrobena obsahové analýze s pracující s teoretickými kategoriemi.
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 08:15