NOVÁKOVÁ, Ester and Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016 (VIII. students’ academic conference of Department of the Czech language and literature). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 62 pp. ISBN 978-80-210-6151-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016
Name in Czech VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016
Name (in English) VIII. students’ academic conference of Department of the Czech language and literature
Authors NOVÁKOVÁ, Ester (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Iva JANOUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 62 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/16:00093365
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6151-4
Keywords (in Czech) student; konference; jazykový výzkum; lexikologie; didaktika českého jazyka; čtenářství; literatura
Keywords in English student; conference; language research; lexicology; didactics of Czech language; readership; literature
Changed by Changed by: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Changed: 17/2/2017 13:01.
Abstract
Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 17. 3. 2016 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Dva články jsou literární (Petr Gal – K poetice próz Hany Andronikovy a Martin Kuchta – Z korespondence Jiřího Wolkera: Milostná korespondence), čtyři jsou orientovány didakticky (Iva Janoušová – Metodami kritického myšlení k rozvoji čtenářských strategií žáků, Petra Tužilová – Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ, Klára Cabáková – Četnost zařazení ukázek z literatury pro děti a mládež do vybraných učebnic češtiny pro 1. stupeň ZŠ a Anna Heraltová – Ověřování dovednosti práce s textem u romských žáků na 1. stupni ZŠ), jeden je zaměřen jazykově (Jana Bosáková – Výzkum verbálního vyjadřování tří- a čtyřletých dětí).
Abstract (in English)
The publication presents contributions from an academic conference. Students of achelor’s, master’s and doctor’s programmes took part at the conference on 17th March 2016. Two of the contributions are of a literary topic (Petr Gal – On the poetics of Hana Andronikova’s prose and Martin Kuchta – From Jiří Wolker’s correspondence: Amorous correspondence), four articles are focused on didactics (Iva Janoušová – Developing pupils’ reading strategies via critical thinking methods, Petra Tužilová – Readership and literacy as they are seen by lower primary school teachers, Klára Cabáková – Frequency of inclusion of children’s and young adults’ literature extracts into chosen textbooks of the Czech language for lower primary school and Anna Heraltová – Verifying of a skill of working with texts in Romany pupils at lower primary school), and one contribution is specialized in linguistics (Jana Bosáková – Research on verbal expression in the three and four year old children).
Links
MUNI/A/0941/2015, internal MU codeName: Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/4/2021 22:56