CS

Musica viva in schola XXV.

HALA, Petr. Musica viva in schola XXV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 197 pp. ISBN 978-80-210-8467-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Musica viva in schola XXV.
Name (in English) Musica viva in schola XXV.
Authors HALA, Petr.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 197 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8467-4
Doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016
Tags Munipress
Bibliography 155 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 8/2/2017 12:17.
Abstract
Součástí sborníku je 19 referátů z hudebně pedagogické konference Musica viva in schola XXV. s názvem „Hudební výchova – terra cognita III“. Devět autorů působí v zahraničí, zbylých deset v tuzemsku. Referáty jsou zaměřeny na aktuální problémy hudební výchovy, část referátů reflektuje poslední výsledky rozsáhlých mezinárodních empirických hudebně sociologických výzkumů realizovaných v posledních letech ve spolupráci s EAS a ISME.
Abstract (in English)
Part of the anthology is the 19 papers from the musical-pedagogical conference Musica viva in schola XXV. with the name „Hudební výchova – terra cognita III“. Nine authors work abroad, the remaining ten in our country. The papers are focused on current problems of music education, part of the papers reflects the most recent results of large-scale international empirical musically sociological researches carried out in recent years in cooperation with EAS and ISME.
PrintDisplayed: 19/4/2019 20:40

Other applications