ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství
Název anglicky Entering on thin ice. Oral History Research in Contemporary History Education
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Michal ŠIMÁNĚ (203 Česká republika, domácí) a Dana KNOTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00094642
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky základní škola; učitel; každodenní život; dějiny školství; orální historie; výzkum; normalizace
Klíčová slova anglicky primary school; teacher; everyday life; history of education; oral history; research; contemporary history
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 4. 4. 2018 13:46.
Anotace
Autoři prezentovali hlavní výsledky výzkumného projektu s názvem „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství“. Cílem projektu bylo prozkoumat a poznat základní školy a život učitelů v období normalizace v tehdejším Jihomoravském kraji. V příspěvku byly popsány výsledky projektu, a to jak v oblasti metodologie, tak i hlavních vědeckých poznatků.
Anotace anglicky
The authors presented the main results of a research project called "Everyday Life of Basic Schools in the Normalization Period as Seen by Teachers: Applying Oral History to Research in the History of Contemporary Education". The aim of the project was to explore and identify elementary school teacher and lives in a period of normalization in the former South Moravian region (Czechoslovakia, 1969-1989). The paper described the results of the project, both in methodology and the main scientific findings.
Návaznosti
GA14-05926S, projekt VaVNázev: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:29