Informační systém MU
LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 157 s. ISBN 978-80-210-8400-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků
Název anglicky Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians
Autoři LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK.
Vydání 1. vyd. Brno, 157 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8400-1
Klíčová slova česky přechod do dospělosti; vynořující se dospělost; dospělost
Klíčová slova anglicky transitiont to adulthood; emerging adulthood; adulthood
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 22. 5. 2017 15:38.
Anotace
Monografie Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků předkládá pohled na různé podoby přechodu od adolescence k dospělosti současné mladé generace v České republice. Kniha aktualizuje současné poznatky o tom, jak se současní mladí lidé stávají dospělými a jak tento proces „stavění se na vlastní nohy“ prožívají. Vedle popisu vývoje nezávislosti a identity v tomto období, hlavní kapitoly mapují problematiku vztahů mladých lidí s rodiči, oblast partnerských vztahů, ale také studia a profesní kariéry. Prostřednictvím prezentace výsledků pětileté longitudinální online studie a řady dalších satelitních výzkumů monografie přináší informace o tom, jak se mladí lidé cítí v době, která je charakteristická vysokou mírou svobody pro vlastní rozhodování o životním směřování a která poskytuje velké množství cest, kterými se mohou k dospělosti vydat.
Anotace anglicky
The monograph Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians presents current views on the various forms of the transition to adulthood among early adults in the Czech Republic. The book updates current knowledge on the process of becoming adult and on early adults’ experiences during this process. Besides the descriptions of the development of autonomy and identity, the main chapters map the relationship issues of early adults in relationship with parents and with romantic partners, and the study and career issues. Using data from a five-year longitudinal study and several satellite studies the volume brings information about how young people feel during the period characteristic with high level of personal freedom in decision making about direction in further life, a period offering a multitude of paths to adulthood they can choose from.
Návaznosti
GAP407/12/0854, projekt VaVNázev: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Grantová agentura ČR, Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Zobrazeno: 16. 7. 2024 02:08