LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK and Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků (Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 157 pp. ISBN 978-80-210-8400-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků
Name (in English) Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians
Authors LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK and Petr MACEK.
Edition 1. vyd. Brno, 157 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8400-1
Keywords (in Czech) přechod do dospělosti; vynořující se dospělost; dospělost
Keywords in English transitiont to adulthood; emerging adulthood; adulthood
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 22/5/2017 15:38.
Abstract
Monografie Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků předkládá pohled na různé podoby přechodu od adolescence k dospělosti současné mladé generace v České republice. Kniha aktualizuje současné poznatky o tom, jak se současní mladí lidé stávají dospělými a jak tento proces „stavění se na vlastní nohy“ prožívají. Vedle popisu vývoje nezávislosti a identity v tomto období, hlavní kapitoly mapují problematiku vztahů mladých lidí s rodiči, oblast partnerských vztahů, ale také studia a profesní kariéry. Prostřednictvím prezentace výsledků pětileté longitudinální online studie a řady dalších satelitních výzkumů monografie přináší informace o tom, jak se mladí lidé cítí v době, která je charakteristická vysokou mírou svobody pro vlastní rozhodování o životním směřování a která poskytuje velké množství cest, kterými se mohou k dospělosti vydat.
Abstract (in English)
The monograph Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians presents current views on the various forms of the transition to adulthood among early adults in the Czech Republic. The book updates current knowledge on the process of becoming adult and on early adults’ experiences during this process. Besides the descriptions of the development of autonomy and identity, the main chapters map the relationship issues of early adults in relationship with parents and with romantic partners, and the study and career issues. Using data from a five-year longitudinal study and several satellite studies the volume brings information about how young people feel during the period characteristic with high level of personal freedom in decision making about direction in further life, a period offering a multitude of paths to adulthood they can choose from.
Links
GAP407/12/0854, research and development projectName: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Czech Science Foundation, Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity
PrintDisplayed: 16/7/2024 02:52