SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ and Petr VALOUCH. Finanční účetnictví (postupy účtování) (Financial Accounting (Accounting Procedures)). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 239 pp. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-644-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční účetnictví (postupy účtování)
Name (in English) Financial Accounting (Accounting Procedures)
Authors SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ and Petr VALOUCH.
Edition 1. vyd. Plzeň, 239 pp. Účetnictví, 2017.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7380-644-6
Keywords (in Czech) Účetnictví; finanční majetek; zásoby; dlouhodobý majetek; vlastní kapitál
Keywords in English Accounting; financial assets; inventories; fixed assets; owner's equity
Changed by Changed by: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., učo 49989. Changed: 15/5/2017 17:19.
PrintDisplayed: 24/9/2020 05:06