EN

Grammatical Structures in English: Meaning in Context

DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 168 s. ISBN 978-80-210-5762-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Grammatical Structures in English: Meaning in Context
Autoři DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga.
Vydání 2. dotisk 3. vyd. Brno, 168 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-5762-3
Klíčová slova česky syntax, kontext, koheze, uspořádání informace, variace v jazyce, zdvořilost, formálnost, neosobnost, psaný projev, mluvený projev, komunikativní funkce, jazykové funkce
Klíčová slova anglicky syntax, context, cohesion, information procession, variation in language, politeness, formality, impersonality, written language, spoken language, communicative function, language functions
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 13. 3. 2017 09:55.
Anotace česky
Skripta „Grammatical Structures in English: Meaning in Context“ seznamují studenty se syntaktickou strukturou anglického jazyka z funkčního a komunikativního hlediska. Zaměřují se na rozdíly mezi psaným a mluveným, formálním a neformálním, osobním a neosobním způsobem vyjadřování, na teorii koheze, mluvních aktů a funkční perspektivy větné. Všechny jevy jsou procvičovány na základě autentických textů. Skripta dále nabízí analýzu větných struktur v kontextu a nácvik složitějších gramatických struktur a obsahují terminologický slovník a česko-anglický slovník nejdůležitějších lingvistických termínů.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 02:23

Další aplikace