RACEK, Oldřich. Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu (Strategic marketing plan in sport, its implementation and monitoring. Sports sponsorship). In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, p. 137-149, 173-177, 18 pp. ISBN 978-80-210-8346-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu
Name in Czech Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu
Name (in English) Strategic marketing plan in sport, its implementation and monitoring. Sports sponsorship
Authors RACEK, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Management, marketing a ekonomika sportu, p. 137-149, 173-177, 18 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/16:00093913
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-8346-2
Keywords (in Czech) Strategický marketingový plán; sponzoring
Keywords in English Strategic marketing plan; sponsoring
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Olga Korvasová, učo 352. Changed: 11/4/2017 08:37.
Abstract
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky managementu sportu vstupují, tedy společnost a sport, teorie sportovního managementu, jeho historie, marketing sportu, ekonomická dimenze managementu sportu a jeho využití v aplikovaných pohybových aktivitách. Toto pojetí monografie bylo umožněno tím, že autorský kolektiv tvoří odborníci katedry společenských věd a managementu sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kteří se podílejí na výuce, vědeckém výzkumu a publikačních výstupech studia problematiky managementu sportu. Odvětví, které představuje významnou část národního hospodářství pro svou využitelnost ke zvyšování kvality života, pro specifičnost svého řízení, financování a realizaci aktivit na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
Abstract (in English)
The concept of monograph is somehow exceptional in comparison to texts of publications on the topic of Sport Management which are available in the Czech Republic. The difference from other publications is given by the fact, that it is dedicated to all disciplines, which create the nature of Sport Management: society and sport, sport management theory, its history, sports marketing, the economic dimension of sport management and utilization of sport in applied physical activities. This approach was only possible because the team of authors consists of experts of the Department of Social Sciences and Sport Management at Masaryk University, Faculty of Sports Studies, who are involved in teaching, scientific research and publishing segments of the studies related to the sports industry. This is the sector that represents a significant portion of the national economy in terms of its usefulness to improving the quality of life due to its specificity with regard to management, financing, and implementation of activities at local, regional, national and international level.
PrintDisplayed: 21/5/2024 03:07