POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní problémy kybernetické bezpečnosti
Název anglicky Legal issues of cyber security
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub HARAŠTA (203 Česká republika, domácí) a Václav STUPKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Vědecký web PrF - open access
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00093920
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8426-1
Klíčová slova česky kybernetická bezpečnost; kybernetické bezpečnostní incidenty; metodologie; kritické infrastruktury; suverenita; kybernetická válka
Klíčová slova anglicky cyber security; cyber incidents; methodology; critical infrastructures; sovereignty; cyber warfare
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070. Změněno: 21. 3. 2017 10:16.
Anotace
Monografie Právní problémy kybernetické bezpečnosti v ucelené podobě shrnuje výsledky dosavadního výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Publikace se tematikou zabývá z hlediska správněprávního, trestněprávního, pracovněprávního a mezinárodněprávního. Monografie se postupně věnuje pojmům a metodologii (kap. 1), institutům (kap. 2), individuální odpovědnosti (kap. 3), právním a politickým perspektivám (kap. 4 a 5), spolupráci a sdílení informací (kap. 6, 8 a 9), povinnostem správců infrastruktur (kap. 7), suverenitě (kap. 10) a kybernetickým prostředkům v rámci práva válečného (kap. 11) a práva humanitárního (kap. 12).
Anotace anglicky
Monograph Legal Issues of Cyber Security in the comprehensive form summarizes the results of contemporary research in the field of cyber security. The publication approaches the issue from the standpoint of administrative law, criminal law, labour law and international law. Monograph deals with terminology and methodology (Ch. 1), institutions (Ch. 2), personal liability (Ch. 3), legal and political perspectives (Ch. 4 and 5), cooperation and information sharing (Ch. 6, 8 and 9), obligations of infrastructure operators (Ch. 7), sovereignty (Ch. 10) and cyber operations within law of war (Ch. 11) and humanitarian law (Ch. 12).
Návaznosti
MUNI/A/1192/2015, interní kód MUNázev: Právní problémy kybernetické bezpečnosti (Akronym: PProKyB)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2021 11:42