CS

Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015

ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ and Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015 (School and health in the 21st century, 2014 and 2015). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 535 pp. ISBN 978-80-210-8139-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015
Name in Czech Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015
Name (in English) School and health in the 21st century, 2014 and 2015
Authors ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ and Lenka GAJZLEROVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 535 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8139-0
Keywords (in Czech) výchova ke zdraví; podpora zdraví; učitelský stres; preventivní zdravotní programy; zdravotní gramotnost, sy. burnout
Keywords in English health education; health promotion; teacher stress; preventive health programs; health literacy, burnout
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 29/3/2017 14:35.
Abstract
Sborník příspěvků z konference ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ prezentuje odborné materiály, které vznikly v souvislosti se stejnojmennými konferencemi pořádanými v letech 2014 a 2015. Obsah a zaměření konferencí vycházelo z mnohaleté tradice těchto konferencí, které jsou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v rámci řešení výzkumných záměrů organizovány od roku 1999. Obecně se zabývají spojením problematiky „školy a zdraví“ tak, jak jsou formulovány v aktuálních našich a zahraničních školských a zdravotnických programech. Orientují se zejména na výchovu ke zdraví a podporu zdraví, studium školního a učitelského stresu a copingu, syndromu vyhoření, zdravotní gramotnosti, problematice závislostí atd.
Abstract (in English)
Proceedings of the SCHOOL AND HEALTH IN THE 21ST CENTURY conference presents training materials that were created in connection with eponymous conferences held in 2014 and 2015. The content and focus of the conference was based on the long tradition of these conferences that have been organized by the Faculty of Education, Masaryk University, in the framework of research projects since 1999. Generally, the conferences deal with connections between the issues of "school and health" as formulated in our current and foreign educational and health programs. They focus mainly on health education and health promotion, study of school and teacher stress and coping, burnout, health literacy, addictions, etc.
Links
MUNI/A/0989/2015, internal MU codeName: Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/4/2019 10:08

Other applications