EN

Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015

ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015
Název česky Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015
Název anglicky School and health in the 21st century, 2014 and 2015
Autoři ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 535 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8139-0
Klíčová slova česky výchova ke zdraví; podpora zdraví; učitelský stres; preventivní zdravotní programy; zdravotní gramotnost, sy. burnout
Klíčová slova anglicky health education; health promotion; teacher stress; preventive health programs; health literacy, burnout
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 29. 3. 2017 14:35.
Anotace
Sborník příspěvků z konference ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ prezentuje odborné materiály, které vznikly v souvislosti se stejnojmennými konferencemi pořádanými v letech 2014 a 2015. Obsah a zaměření konferencí vycházelo z mnohaleté tradice těchto konferencí, které jsou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v rámci řešení výzkumných záměrů organizovány od roku 1999. Obecně se zabývají spojením problematiky „školy a zdraví“ tak, jak jsou formulovány v aktuálních našich a zahraničních školských a zdravotnických programech. Orientují se zejména na výchovu ke zdraví a podporu zdraví, studium školního a učitelského stresu a copingu, syndromu vyhoření, zdravotní gramotnosti, problematice závislostí atd.
Anotace anglicky
Proceedings of the SCHOOL AND HEALTH IN THE 21ST CENTURY conference presents training materials that were created in connection with eponymous conferences held in 2014 and 2015. The content and focus of the conference was based on the long tradition of these conferences that have been organized by the Faculty of Education, Masaryk University, in the framework of research projects since 1999. Generally, the conferences deal with connections between the issues of "school and health" as formulated in our current and foreign educational and health programs. They focus mainly on health education and health promotion, study of school and teacher stress and coping, burnout, health literacy, addictions, etc.
Návaznosti
MUNI/A/0989/2015, interní kód MUNázev: Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 16:42

Další aplikace