ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ and Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji (Socialist Primary School as Seen by Eyewitnesses : Probing teachers’ life in the South Moravia Region). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 pp. ISBN 978-80-7552-493-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji
Name (in English) Socialist Primary School as Seen by Eyewitnesses : Probing teachers’ life in the South Moravia Region
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal ŠIMÁNĚ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dana KNOTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Praha, 201 pp. 2017.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00094699
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7552-493-5
Keywords (in Czech) socialistické Československo; školství; učitel; metoda orální historie; rozhovory
Keywords in English socialist Czechoslovakia;schooling; teacher; oral history method; interview
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 12/4/2018 12:23.
Abstract
Kniha si klade za cíl uchovat paměť na školu a život učitelů základních zejména před rokem 1989, a to prostřednictvím několika rozhovorů, které realizovali autoři v rámci tříletého výzkumu. Kniha ovšem obsahuje také stručný nárys dějin socialistického školství a metodologické pasáže, kde je popsán způsob využití orální historie v historicko-pedagogickém výzkumu včetně možných předností i úskalí takového zkoumání. Součástí knihy jsou navíc historické prameny, které jednak doplňují vzpomínky pamětníků, jednak ukazují, s jakými prameny se může historik setkat. Mnohé z publikovaných pramenů jsou zveřejněny vůbec poprvé, jiné jsou velmi špatně dostupné.
Abstract (in English)
The book sets out to preserve the memory of school and teachers in former Czechoslovakia before 1989 through interviews its authors made within research “Everyday life of basic schools in the Normalisation period through the eyes of teachers. Using oral history in studying contemporary education history”. One important part of the book is the history background containing a brief outline of history of socialist education. The book also contains a methodological chapter, describing especially the way oral history can be used in history-pedagogy research including the strengths and weaknesses of the method. The core of the book consists of edited interviews with teacher witnesses. The book also reprints some historical sources, firstly, to supplement memories by the witnesses, and secondly, to show what sources a historian can work with. Many of the sources included in the book are being published for the very first time.
Links
GA14-05926S, research and development projectName: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 29/10/2020 11:49