HLAĎO, Petr. Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale (Attitudes of university students of educationally-oriented study programs towards homosexuality measured on the Homosexuality Attitude Scale). Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2015, vol. 25, No 3, p. 438-464. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale
Name in Czech Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale
Name (in English) Attitudes of university students of educationally-oriented study programs towards homosexuality measured on the Homosexuality Attitude Scale
Authors HLAĎO, Petr.
Edition Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s. 2015, 1211-4669.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 29/4/2019 15:39.
PrintDisplayed: 19/1/2022 06:46