DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 pp. ISBN 978-80-210-7426-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy neuroanatomie a nervových drah I
Authors DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK.
Edited by Petr Dubový.
Edition 1. dotisk 2. vyd. Brno, 114 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7426-2
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 17/5/2017 10:27.
Abstract
Základní informace o struktuře a funkci nervové soustavy získávají studenti medicíny naší fakulty postupně ve dvou etapách, ve třetím semestru základního kurzu anatomie a v následujícím semestru v rámci integrované výuky neurověd. V předkládaném učebním textu je studentům medicíny podán přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce.
PrintDisplayed: 1/3/2021 05:57