EN

Environmentální výchova z pohledu učitelů

ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ a Lenka BROUKALOVÁ. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmentální výchova z pohledu učitelů
Název česky Environmentální výchova z pohledu učitelů
Název anglicky Environmental education from the teachers' perspective
Autoři ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ a Lenka BROUKALOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 207 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8439-1
Klíčová slova česky environmentální výchova; základní školy; průzkum; učitelé; Česká republika
Klíčová slova anglicky environmental education; elementary schools; survey; teachers; Czech Republic
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 18. 5. 2017 15:22.
Anotace
Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který proběhl na českých školách v období od května do června 2016. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výchova, tj. jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy. Celkem se podařilo získat data od 645 respondentů reprezentujících jednotlivé školy, 11 rozhovorů se zkušenými učiteli a byly zpracovány případové studie z devíti škol vybraných jako příklady dobré praxe. Výzkum ukazuje silné i slabé stránky praxe environmentální výchovy v České republice. Ukazuje environmentální výchovu jako na jedné straně silně zastoupenou výchovně vzdělávací oblast, na druhé straně upozorňuje i na konkrétní slabiny v její implementaci. V závěrečné části publikace diskutuje výsledky a navrhuje doporučení pro další podporu a rozvoj environmentální výchovy na školách.
Anotace anglicky
The publication summarizes the results of a survey conducted in Czech schools in May-June 2016. The survey’s aim was to investigate how environmental education is implemented, e.g. what instructional strategies are used for fulfilling its goals. A total of 645 questionnaires were collected from respondents at the participating schools, 11 interviews were conducted with experienced teachers, and 9 case studies were produced at schools that had been selected as examples of best practice. The study shows both the strengths and weaknesses of environmental education as practiced in the Czech Republic. It presents environmental education as a strong field, but also points out specific weaknesses in its implementation. In its conclusion, the publication discusses the most important findings and suggests recommendations for the future support and development of environmental education at schools.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 18:17

Další aplikace