PAŘIL, Vilém, Milan VITURKA a Erika OVEČKOVÁ. Socio-ekonomické aspekty rekonstrukcí a modernizací regionálních silnic. In KLÍMOVÁ, Viktorie, ŽÍTEK, Vladimír. OVEČKOVÁ, Erika. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2017. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 366-373, 8 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-47.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Socio-ekonomické aspekty rekonstrukcí a modernizací regionálních silnic
Název česky Socio-ekonomické aspekty rekonstrukcí a modernizací regionálních silnic
Název anglicky Socio-economic aspects of reconstruction and modernization of Regional roads
Autoři PAŘIL, Vilém (203 Česká republika, garant, domácí), Milan VITURKA (203 Česká republika, domácí) a Erika OVEČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2017. vyd. Brno, XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, od s. 366-373, 8 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14560/17:00097034
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-8587-9
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-47
UT WoS 000426864500047
Klíčová slova česky doprava - regionální silniční komunikace - hodnocení socio-ekonomických dopadů
Klíčová slova anglicky transportation - regional roads - socio-economic impact assessment
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814. Změněno: 17. 5. 2018 15:18.
Anotace
Příspěvek se zabývá hodnocením dopadů rekonstrukcí, modernizací či případného zkapacitnění regionálních silničních komunikací, a to na příkladu silnic II. třídy v regionu NUTSII Jihovýchod v České republice. Cílem příspěvku je specifikovat možný metodický rámec pro hodnocení účelnosti realizace dopravních projektů, a to s důrazem na význam silničních koridorů jako srovnávaných celků. Navazujícím výstupem je identifikace investičních priorit pro efektivní realizaci krajské dopravní politiky s ohledem na potenciální využití zdrojů z různých veřejných rozpočtů. Metodický přístup zohledňuje pět základních hodnotících kritérií (relevance, užitečnosti, integrace, stimulace a udržitelnosti), jejichž výsledky následně syntetizuje do tří variant komplexního posouzení účelnosti. Základním výstupem jsou tři skupiny projektů dle jejich prioritní významnosti (přičemž v nejvýznamnější skupině se nachází silnice II/602, II/374 a II/379).
Anotace anglicky
This article cope with assessment of reconstruction or modernization of regional roads on the example of second class roads in the region NUTS 2 Southeast in the Czech Republic. The goal is to specify relevant methodological framework for effectiveness assessment of transportation projects with emphasis on road corridors comparison. Consequent output is priority identification aimed to efficient implementation of Regional road transport policy with respect to using different financial sources from relevant public budgets. The method lies in five key criteria (relevance, usefulness, integration, stimulation and sustainability). Its results are consequently synthetized to three variations of complex assessment. The key output is identification of three project
Návaznosti
MUNI/A/0976/2016, interní kód MUNázev: Metropolizační procesy přetvářející tradiční strukturu města: příklad Brněnské metropolitní oblasti
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 06:01