ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK and Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8430-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století
Authors ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK and Laura FÓNADOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 146 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8430-8
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 7/7/2017 10:25.
Abstract
Pro neziskové instituce v České republice i ve světě je charakteristické vícezdrojové financování. Ačkoli role různých typů příjmů a jejich vliv na chování neziskových organizací byly v zahraniční literatuře již mnohokrát zdokumentovány, situace v (post)transformačních zemích je specifická. Probíhající proces redefinice role neziskových institucí a související otázka významnosti podpory z veřejných rozpočtů se obvykle nemůže opřít o dostatečnou datovou základnu. Nejúplnějšími a nejspolehlivějšími zdroji dat jsou roční národní účty (ANA) a Satelitní účet neziskových institucí Českého statistického úřadu, shromažďující makroekonomické údaje za neziskové instituce. Otázkou zůstává, do jaké míry zachycují tyto údaje příjmové toky neziskových institucí na mikroúrovni a nakolik reflektují skutečnou strukturu jejich zdrojů. V knize na základě rozsáhlého empirického výzkumu prezentujeme, jak se mezi lety 2008 a 2013 změnil objem a struktura zdrojů neziskových institucí v ČR, čím byly tyto změny ovlivněny a jak se jednotlivé typy neziskových organizací v tomto období chovaly při získávání příjmů. Jelikož výzkum v tomto rozsahu nebyl v českém kontextu dosud realizován, kniha představuje významný příspěvek k pochopení situace neziskových organizací v (post)transformační zemi.
Abstract (in English)
The text of this book is framed by several major phenomena and economic processes. The main framework is represented by the nonprofit organizations economy. This field has been narrowed down to the nonprofit revenues, and to the ways these revenues are obtained. Moreover, we focused on the question how the Czech nonprofit organizations respond to the real or potential failure of particular resource stream. Our investigation covers the turbulent times of financial and economic crisis (2008-2013), as we searched for deeper understanding of the ways nonprofit organizations cope with the loss of income and change their structure when such loss occurred.
PrintDisplayed: 14/6/2021 00:43