CS

Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR and Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory (Transdisciplinary didactics: on teachers‘ knowledge sharing and improving teaching in different subjects). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
Name (in English) Transdisciplinary didactics: on teachers‘ knowledge sharing and improving teaching in different subjects
Authors SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR and Petr KNECHT.
Edition 1. vyd. Brno, Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8568-8
Keywords (in Czech) didaktika, oborová didaktika, učitelství, výuka, pedagogický výzkum
Keywords in English dicactics, field didactics, teaching, instruction, educational research
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 29/8/2017 08:55.
Abstract
Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V prvních kapitolách jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Další část je věnována objasnění metodiky 3A – výzkumného přístupu speciálně určeného ke zkoumání kvality výuky. V poslední části knihy jsou uvedeny výsledky výzkumu metodikou vícepřípadové studie v pojetí metodiky 3A. Kniha je adresována obecným a oborovým didaktikům, učitelům se zájmem o kvalitu výuky, ředitelům škol a všem pracovníkům, jejich úkolem je hodnotit didaktickou kvalitu výuky.
Abstract (in English)
The book concentrates on teaching and instructional quality with emphasis on the relationship between educational theory and practice with respect to teacher education. In the first part of the book, philosophical and theoretical background is introduced of a research specific methodology that focuses on analysing the development of instructional environment and also on assessing its quality. In the second part of the book, the 3A procedure is described as a research approach specifically designed to analyse instructional quality. The third part of the book summarises the results of a multicase study carried out within the framework of the 3A procedure. The book aims to serve as inspiration to theorists in general and field didactics, teachers interested in instructional quality, school headmasters and all those who assess the didactical quality of instruction.
PrintDisplayed: 23/4/2019 14:13

Other applications