VLKOVÁ, Marcela, Jiří LITZMAN and Zita CHOVANCOVÁ. Diagnostika a léčba primárních imunodeficiencí (Diagnosis and treatment of primary immunodeficiencies). Postgraduální medicína. Praha: mladá fronta, 2017, vol. 19, No 3, p. 291-296. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diagnostika a léčba primárních imunodeficiencí
Name (in English) Diagnosis and treatment of primary immunodeficiencies
Authors VLKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří LITZMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zita CHOVANCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, Praha, mladá fronta, 2017, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/17:00097444
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) imunodeficience; infekce; hypogamaglobulinémie
Keywords in English immunodeficiency; infections; hypogamaglobulinemia
Tags EL OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vincent Belej, učo 7792. Changed: 15/3/2018 11:42.
Abstract
Primární imunodeficience jsou poměrně heterogenní skupina onemocnění, v klinické manifestaci dominuje především náchylnost k závažným a komplikovaným infekčním onemocněním. Základní diagnostické testy - diferenciální krevní obraz a stanovení hladiny imunoglobulinů IgC, IgA algM - jsou dostupné prakticky každému lékaři. Další diagnostika již spadá do kompetence specializovaných a vysoce specializovaných laboratoří. Nejtěžší formy primárních imunodeficiencí je obvykle možno léčit kauzální, ale stále ještě poměrně riskantní léčbou - transplantací hematopoetických buněk, ve stadiu klinického, výzkumu je možnost genové transdukce. V substituční léčbě, je nejčastěji používána imunoglobulinová léčba. Antibiotická profylaxe může doplňovat imunoglobulinovou léčbu nebo je použita samostatně v případě, že jiné způsoby léčby nejsou proveditelné.
Abstract (in English)
Primary-immunodeficiencies are heterogeneous group of diseases, susceptibility to severe and complicated infectious diseases dominates in the clinical manifestation. The basic diagnostic tests - full blood count and determination of serum IgC; IgA, and IgM levels are available to almost any physician. Further diagnostics tests fall to the competence of specialized and highly specialized laboratories. The most severe forms of primary immunodeficiencies are usually treatable by causal, but still relatively risky treatment -transplantationofhematopoieticcells; genetransductionis in the stage of clinical research. Immunoglobulin replacement therapy is used as the most frequent substitution treatment.
PrintDisplayed: 15/4/2021 17:27