MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Ivo SVĚTLÍK. Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků. In Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková. Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3. První vydání. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha, 2016. s. 319-348, 30 s. ISBN 978-80-87828-19-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků
Název česky Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků
Název anglicky The early medieval cemetery under the building of the Faculty of Arts of Charles University in Prague and the investigation of its skeletal remains
Autoři MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Ivo SVĚTLÍK.
Vydání První vydání. Praha, Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3, od s. 319-348, 30 s. 2016.
Nakladatel Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-87828-19-9
Klíčová slova česky Středověké pohřebiště; kosterní pozůstatky;virtuální rekonstrukce; analýza dentálních mikroabrazí
Klíčová slova anglicky Medieval cemetery, skeletal remains; virtual reconstruction; dental microabrasions analysis;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Mořkovský, učo 23827. Změněno: 20. 9. 2017 08:41.
Anotace
Příspěvek předkládá komplexní antropologickou analýzu kosterních pozůstatků jedince nalezeného při záchranném archeologickém výzkumu v areálu vnitřního dvora Filozofické fakulty UK v Praze v roce 2007. Kromě základních antropologických metod na určení pohlaví, odhadu dožitého věku a výšky postavy byly na skeletu z hrobu 1 aplikovány moderní metody virtuální rekonstrukce, geometrické morfometrie, analýzy tvaru, či analýzy dentálních mikroabrazí.
Anotace anglicky
The paper presents a comprehensive anthropological analysis of the skeletal remains of an individual found in archaeological research uder the building of Faculty of Arts of the Charles University in Prague in 2007.
VytisknoutZobrazeno: 30. 5. 2020 12:13