ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ and Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace (Normal Life In Not So Normal Times. Primary Schools And Their Teachers (Not Only) During The So-Called Normalization Period). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 192 pp. ISBN 978-80-7552-709-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace
Name (in English) Normal Life In Not So Normal Times. Primary Schools And Their Teachers (Not Only) During The So-Called Normalization Period
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dana KNOTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michal ŠIMÁNĚ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Praha, 192 pp. 2017.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00094989
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7552-709-7
Keywords (in Czech) základní školy; dějiny školství; učitel; socialismus; každodennost; orální historie
Keywords in English elementary schools; history of education; teacher career; everyday life; oral history
Tags 20th century, Elementary school, history od education, history of 20th century, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 12/4/2018 12:28.
Abstract
Kniha Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace vytváří plastický obraz československého socialistického školství, který se zakládá jak na vzpomínkách pamětníků, získaných metodou orální historie, tak na studiu archivních, mnohdy pro podobné účely dodnes nevyužitých dokumentů. Prezentuje výsledky pedagogicko-historického výzkumu, který proběhl v uplynulých letech. V centru pozornosti stojí vzdělávání učitelů před rokem 1989 a jejich zkušenosti s výukou na základních školách. Pedagogové kromě (politicky laděných) schůzí ve škole popisují i svou mimopracovní činnost a volný čas. Doposud poměrně neprobádané téma pak představuje snaha o ateizaci společnosti, v níž měli právě učitelé sehrávat důležitou roli. Pamětníci rovněž podávají svědectví o atmosféře ve školách v době pražského jara a o tzv. strategiích přežití, prověrkách i postizích, které po něm následovaly, či o období normalizace. Kniha navazuje na publikaci Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji.
Abstract (in English)
The volume is one of the main outcomes of a research project called “Everyday life of a primary school in the Normalization period as viewed by teachers. Using oral history in studying contemporary history of formal education”, supported by the Czech Science Foundation (project no. 14-05926S). The first chapter of the book focuses on methodology of historical-pedagogical research. In its first part, the authors discuss one of the possible approaches to researching general history, presenting the so-called history of the everyday and microhistory. Then they show how adopting this approach may influence research in contemporary history of pedagogy and education. They describe and explain the nature, limits and possibilities of oral history and researching teachers’ life stories. In the end of the chapter, the authors pay attention to the theoretical basis of researching teachers’ life stories, dealing also with some general issues in narrative analysis in history research. The following chapter deals with sources of knowledge about the past. The next chapter describes and explains the methodology of the research undertaken, which combines two approaches to studying contemporary history – macrohistory and microhistory – in order to achieve a more complex understanding of the topic. Another important part of the book is the historical framework containing a brief history of socialist education. This chapter provides a general historical context to the findings of the research. The following chapters of the volume present the main findings of the research.
Links
GA14-05926S, research and development projectName: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 24/10/2020 06:18