HOLLAN, Jan a Yvonna GAILLYOVÁ. Konkrétní opatření adaptace na vlny veder ve Vídni. Online. In Zuzana Šeptunová. ŠEPTUNOVÁ, Zuzana, Vlastimil RIEGER, Miroslav KUNDRATA a Robert SEDLÁK. Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno : studie. Brno: Nadace Partnerství (pro Statutární město Brno), 2017, s. 6-44, 38 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkrétní opatření adaptace na vlny veder ve Vídni
Název anglicky Concrete adaptation measures to heat waves in Vienna
Autoři HOLLAN, Jan a Yvonna GAILLYOVÁ.
Vydání Brno, Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno : studie, od s. 6-44, 38 s. 2017.
Nakladatel Nadace Partnerství (pro Statutární město Brno)
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50700 5.7 Social and economic geography
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW obrazovky k výkladu připravené Annou Poláškovou od 1:15 do 1:40 - výklad Yvonny Gailly na semináři STUŽ pdf, 14 MB
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky tepelný ostrov města, hospodaření se srážkami, ochlazování výparem, poskytování stínu
Klíčová slova anglicky urban heat island, rainwater use, evaporative cooling, providing shade
Změnil Změnil: RNDr. Jan Hollan, Ph.D., učo 3319. Změněno: 10. 12. 2017 23:01.
Anotace
kapitola 2, "Konkrétní opatření adaptace na vlny veder ve Vídni" je hlavně překladem vybraných pasáží rozsáhlé publikace "Urban Heat Islands - Strategieplan Wien" (viz https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/uhi-strategieplan.html). Popis některých opatření je ale doplněn, aby se vyjasnil jejich význam a potřebné parametry – buď proto, že u nás jsou méně známá, nebo kvůli aplikaci přímo v Brně. Uvedeny jsou také náměty speciálně pro Brno a jsou použity jiné fotografie - od autorů z Nadace Partnerství.
Anotace anglicky
Chapter 2 of the study is basically a translation of selected parts of a book "Urban Heat Islands - Strategieplan Wien" (see https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/uhi-strategieplan.html). However, texts on some measures are supplemented, to clear their significance and their parameters - either because they are not much known in Czechia, or regarding their application in Brno. Hints for Brno are added and different photos are present - from the Czech Environmental Partnership Foundation.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2024 16:25