EN

Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí

HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí
Název anglicky Control Mechanisms in Promoting Protection of the Environment
Autoři HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 240 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8597-8
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 10. 2017 10:47.
Anotace
Kontrolní mechanismy jako záruka zákonnosti patří mezi nejdůležitější nástroje vymahatelnosti práva životního prostředí. Monografie se skládá ze čtrnácti kapitol, přičemž osm z nich se zabývá významem, funkcí, způsobem a omezeními kontroly nad dodržováním práva životního prostředí v mezinárodním, evropském i národním právu. Podstatná část (tři kapitoly) se zabývají kompetencemi klíčových orgánů veřejné moci, zbývající kapitoly se věnují právním aspektům provádění kontroly z podnětu veřejnosti, resp. kontroly prováděné mezinárodními orgány.
Anotace anglicky
Control mechanisms as a guarantee of legality belong among the most important instruments of environmental law enforcement, in both general and specific areas of environmental protection. The book consists of fourteen chapters. Eight chapters explore the meaning, function, content and limits of various control, inspection and compliance monitoring mechanisms and measures employed in environmental protection, and their position in international, European and national law. Three chapters deals with competences of the key players equipped with control and inspection competences such as official authorities and courts. Furthermore, monograph covers legal aspects of inspections carried out on the basis of the public initiative (two chapters), or even focus on specific legal questions of international bodies' decision making.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 02:40

Další aplikace