MIKULOVÁ, Jana. Some remarks on dicens in Late Latin texts. Indogermanische Forschungen, Berlin: Walter De Gruyter, 2017, roč. 122, č. 1, s. 1-28. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2017-0001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Some remarks on dicens in Late Latin texts
Název česky Poznámky k dicens v pozdně latinských textech
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Indogermanische Forschungen, Berlin, Walter De Gruyter, 2017, 0019-7262.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.189
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00098072
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1515/if-2017-0001
UT WoS 000412439400001
Klíčová slova česky uvozovací marker; pozdní latina; gramatikalizace; přímá řeč
Klíčová slova anglicky quotative marker; Late Latin; grammaticalization; direct speech
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 16. 2. 2018 12:48.
Anotace
This paper examines the use of the participles dicens or dicentes ‘saying’ introducing direct speech in Late Latin texts from the 6th to 8th centuries. It argues that dicens/dicentes shows signs of ongoing grammaticalization and develops into a quotative marker, acquiring a discourse-organizing function. The analyzed signs of grammaticalization of dicens/dicentes examined in the paper include “frozen” dicens/dicentes which disagrees in case and/or in number; redundant dicens/dicentes after verbs of speech; the position of dicens/dicentes immediately before direct speech; and the spread of dicens/dicentes to new contexts. It is assumed that individual instances show various degrees of grammaticalization, but that dicens/dicentes is not a fully grammaticalized quotative marker.
Anotace česky
V tomto článku se zkoumá používání participia dicens "říkaje" nebo dicentes "říkajíce", které uvozuje přímou řeč v pozdně latinských textech pocházejících z období od 6. do 8. století. Dicens/dicentes vykazuje znaky probíhající gramatikalizace směrem k markeru uvozujícímu přímou řeč a získává funkci pro organizaci diskurzu. Zkoumají se následující znaky probíhající gramatikalizace: ustrnulé dicens/dicentes, které se neshoduje v rodě a/nebo v čísle, redundantní dicens/dicentes po slovesech mluvení, pozice dicens/dicentes bezprostředně před přímou řečí, a šíření dicens/dicentes do nových kontextů. Třebaže jednotlivé případy vykazují různý stupeň gramatikalizace, dicens/dicentes není plně gramatikalizovaný marker pro uvození přímé řeči.
Návaznosti
ROZV/24/FF/UKS/2016, interní kód MUNázev: Internacionalizace publikací 2016 - ÚKS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 15:01