JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované vydání p. Praha: Leges, 2017. 1312 stran. ISBN 9788075022301.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif
Authors JELÍNEK, Jiří.
Edition 7. aktualizované vydání p. Praha, 1312 stran, 2017.
Publisher Leges
Other information
ISBN 9788075022301
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 18/12/2017 04:51.
PrintDisplayed: 22/4/2021 13:48