EN

Aktéři a tvorba české zahraniční politiky

KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8774-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktéři a tvorba české zahraniční politiky
Autoři KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA.
Vydání 1. vyd. Brno, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8774-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 23. 1. 2018 10:06.
Anotace
Kniha poskytuje ojediněle rozsáhlý vhled do způsobu vytváření a implementace české zahraniční politiky. Autorský tým, složený z badatelů z více společenskovědních disciplín, volně navázal na publikaci z roku 2007 Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, proces. Pro účely této knihy však byl upraven a posílen konceptuální analytický rámec a rozšířen počet analyzovaných aktérů. Kniha tak ve třinácti kapitolách nabízí pohled do politického a ideového zázemí tvorby české zahraniční politiky a mapuje zapojení a postavení jednotlivých aktérů ČZP, a to vždy z hlediska legislativního rámce, procesu tvorby a dopadu na výslednou zahraniční politiku jak ve statické, tak i historické perspektivě. Každá kapitola je doplněna případovými studiemi, jejichž pomocí autoři a autorky ilustrují konkrétní způsob, jakým daný aktér ovlivňuje českou zahraniční politiku.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 19:05

Další aplikace