OKÁČOVÁ, Marie. Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia (Echoes of Ovid´s Metamorphoses in the Narrative Technique of Late Antique Mythological Centos from Virgil). In Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia
Name (in English) Echoes of Ovid´s Metamorphoses in the Narrative Technique of Late Antique Mythological Centos from Virgil
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/17:00098583
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) cento; Vergilius; Ovidius; cyklický narativ; aluze
Keywords in English cento; Virgil; Ovid; cyclic narrative; allusion
Tags cyclic narrative
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 13/3/2019 20:46.
Abstract
Příspěvek představil rozmanité způsoby nápodoby Ovidiova díla v pozdně antických centonech z Vergilia, zvláště ve třech mytologických epylliích s motivem proměny (Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13 a 14 Riese), která z Ovidia čerpala nejen po obsahové, ale i technické stránce. Prvky cyklické kompozice, s nimiž se v těchto textech setkáváme, nejsou ani tak žánrovým standardem nebo specifikem centonární techniky jako spíše zřetelnou ozvěnou jednoho z hlavních generativních mechanismů Ovidiova vyprávění v Proměnách.
Abstract (in English)
The paper introduced various ways of imitating Ovid in late antique centos from Virgil, especially in three mythological epyllia with the motif of metamorphosis (Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13 a 14 Riese). These texts were inspired by Ovid both in terms of content and narrative technique. The characteristics of cyclic narrative common to all of them are shown to be clear echoes of one of the most prominent generative mechanisms of Ovid´s narrative in the Metamorphoses rather than features specific to the given genre or the cento technique.
PrintDisplayed: 27/9/2021 19:24