KALUSOVÁ, Veronika, Natálie ČEPLOVÁ a Zdeňka LOSOSOVÁ. Jaké vlastnosti mají rostliny běžné v městských biotopech? In Konference České botanické společnosti, 25.-26.11.2017,Praha. 2017. ISBN 978-80-86632-60-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jaké vlastnosti mají rostliny běžné v městských biotopech?
Autoři KALUSOVÁ, Veronika, Natálie ČEPLOVÁ a Zdeňka LOSOSOVÁ.
Vydání Konference České botanické společnosti, 25.-26.11.2017,Praha, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Sborník abstraktů
ISBN 978-80-86632-60-5
Klíčová slova česky ruderální vegetace; biologické a ekologické vlastnosti; životní strategie; Ellenbergovy indikační hodnoty; semenná banka
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Kalusová, Ph.D., učo 106856. Změněno: 14. 12. 2017 13:25.
Anotace
Města tvoří specifické prostředí pro život rostlin. Rostliny se v nich musejí vyrovnávat s podmínkami prostředí do značné míry změněnými intenzivní lidskou činností, kterými se město liší od okolní krajiny. V naší studii jsme se zaměřili na určení těch biologických a ekologických vlastností, které jsou charakteristické pro rostliny často se vyskytující ve městech a na možné rozdíly mezi jednotlivými typy městských biotopů. V letech 2007–2009 jsme provedli terénní výzkum ve 32 městech s více než 100 000 obyvateli, která se nacházejí ve střední a severozápadní Evropě. V každém městě jsme odlišili sedm typů biotopů na gradientu od centra po předměstí a v nich zaznamenali všechny spontánně se vyskytující druhy cévnatých rostlin na ploše jeden ha. Celkem jsme na 228 plochách zaznamenali 1065 druhů cévnatých rostlin. Každému druhu jsme přiřadili jeho biologické a ekologické vlastnosti v databázích LEDA a BiolFlor. Pro každý druh jsme spočetli četnost výskytu přes všechny plochy a přes plochy v rámci jednotlivých městských biotopů. Pro určení vlastností důležitých pro běžné městské druhy a druhy typické pro jednotlivé městské biotopy jsme použili regresní stromy. Druhy s častým výskytem v studovaných městech se vyznačovaly zejména hemerochorií, většími nároky na obsah živin a růstem v sušších až mezických podmínkách. Obvykle měly jinou než S-strategii a vyznačovaly se tvorbou lehkých semen tvořících krátkodobou semennou banku. Srovnáním vlastností druhů zaznamenaných v jednotlivých městských biotopech jsme objevili několik významných odchylek od obecného trendu daných specifickými podmínkami působícími v rozlišovaných biotopech.
Návaznosti
GA14-10723S, projekt VaVNázev: Rostlinná společenstva měst: model vznikajících společenstev budoucnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 13:41