BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice. Vyd. 3., dopl. Brno: MC nakladatelství, 1997. 63 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled latinské mluvnice
Authors BILÍKOVÁ, Eva.
Edition Vyd. 3., dopl. Brno, 63 s. 1997.
Publisher MC nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/2/1999 08:15.
PrintDisplayed: 28/11/2021 06:12