BUBENÍČEK, Petr. Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová (Olive Kitteridge - a New Take on the Narrative of Loneliness). Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2017, vol. 20, No 1, p. 126-143. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2017-1-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová
Name (in English) Olive Kitteridge - a New Take on the Narrative of Loneliness
Authors BUBENÍČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bohemica litteraria, Masarykova univerzita, 2017, 1213-2144.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60204 General literature studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00098932
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/BL2017-1-6
Keywords (in Czech) román; televizní seriál; adaptace; quality TV
Keywords in English Novel; TV series; adaptation; quality TV
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 2/5/2018 10:13.
Abstract
Studie se zaměřuje na adaptaci románu Elizabeth Stroutové Olive Kitteridgeová. Zabývá se způsoby, jakými televizní seriál využívá přístupy typické pro tzv. „quality TV“: narušování hranic žánrů, evokování temnějších myšlenek, umístění morálně ambivalentních postav do vyprávění a odkrývání kořenů hospodářských, politických, a sociálních problémů postindustriální společnosti.
Abstract (in English)
The study focuses on the adaptation of Elizabeth Strout’s novel Olive Kitteridge. The socio-psychological novel and the HBO produced TV series gained the favour of readers, critics, and viewers alike. The study considers the ways in which the TV series utilizes approaches typical for "quality TV": disturbing the limits of the given genre, evoking darker mindsets, inhabiting the story-world with morally ambivalent characters, and uncovering the roots of economic, political, and social decay of postindustrial society.
PrintDisplayed: 5/3/2024 14:25